top of page
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

En säker leverantör och partner

Euro Energy Components levererar dagligen distributions- och montagematerial för skåps-, central-, och ställverksbyggare. Därtill produkter och lösningar för åsk- och överspänningsskydd, potentialjordning, arbete med spänning (AMS) och personlig säkerhetsutrustning (PPE).

 

Sedan 1996 har EEC framgångsrikt levererat tjänster, konsultation och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi till en mängd företag, stora som små, inom tillverkningssektorn, industrier, grossister, OEM, energiverk, kommuner och andra storförbrukare av el-material.

FARLIGA ARBETSPLATSER

Det finns flera olika typer av skyddsutrustning som används för att skydda arbetstagare som arbetar med högspänning.

Isolationsskydd

Isolerade kläder och utrustning som skyddar mot elektriska stötar. T.ex. arbetskläder, skor, handskar, verktyg, kameror, stegar, plattformar och mattor samt dukar.

 

Ljusbågsskydd

Exempelvis kläder, handskar, hjälmar, visir samt skor och stövlar specialtillverkade för att vara motståndskraftiga mot elektriska ljusbågar .

 

Utbildning

Mycket viktigt så att personalen använder och underhåller utrustningen på rätt sätt.

Euro Energy erbjuder utbildningar året om.

Produkter och lösningar

Just i det preventiva arbetet med säkerhet är naturligtvis produkterna centrala men faktorer som t.ex.  riskbedömning och lagar är också viktiga delar av helheten,

 

Nedan följer några exempel på sådana faktorer.

 

  • Riskbedömning

  • Lämplig skyddsutrustning med tillhörande rutiner

  • Räddningsplaner

  • Överensstämmelse med lagar och förordningar

  • Samarbete och kommunikation

  • Uppföljning och utvärdering

Exempel på användningsområde

Underhållsarbete för ställverk, fördelningsstationer, linjearbete och elmätarbyte.

Det krävs mer än bara produkter

När det sätts extra höga krav på säkerhet är det viktigt med rätt produkter och kunskap om hur man använder dessa så effektivt som möjligt.

 

En viktig faktor är att jobba preventivt och förebygga skador. Med fokus på personlig säkerhet tar vi tillsammans med er som kund fram rätt produkter så att ni får kostnadseffektiva, kvalitativa och långsiktiga lösningar.

Exempel på målgrupp och användare

Elkraftbolag och deras underentreprenörer så som E.ON, Vattenfall, One Nordic och Svea Solar för att nämna några.

Exempel på varumärken och leverantörer

DEHN SE, Novax, Giasco, Ritz, Utility Solutions, Boddington Electrical, Skellerup och Harvik

Skyddsutrustning från Euro Energy testas kontinuerligt enligt gällande standard.

Säkerhet på arbetsplatsen

bottom of page