top of page
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

En säker leverantör och partner

Euro Energy Components levererar dagligen distributions- och montagematerial för skåps-, central-, och ställverksbyggare. Därtill produkter och lösningar för åsk- och överspänningsskydd, potentialjordning, arbete med spänning (AMS) och personlig säkerhetsutrustning (PPE).

 

Sedan 1996 har EEC framgångsrikt levererat tjänster, konsultation och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi till en mängd företag, stora som små, inom tillverkningssektorn, industrier, grossister, OEM, energiverk, kommuner och andra storförbrukare av el-material.

LIVSMEDELSINDUSTRIN

Det är viktigt för oss på Euro Energy att vi kan erbjuda er de absoluta bästa produkterna på marknaden dessutom när ni behöver dom, utan långa ledtider.

 

Produktkategorier

Säkerhetsbrytare och överspänningsskydd.

Varumärken och leverantörer

Katko och DEHN.

Produkter och varumärken

Euro Energy levererar produkter för säkerhet, automationer och styrningar till livsmedelsindustri till Sverige och övriga Norden.

Exempel på lösningar

Anpassade säkerhetsbrytare anpassade för livsmedelsindustri.

Överspänningsskydd för skydd av elektronik.

Exempel på användningsområde

Säkerhetsbrytare, specialanpassade för t.ex.  ventilationssystem, rullband, tvättmaskiner, växelriktare och dörrar.

Lösningar och användningsområden

Trycket och kraven ökar inte bara på rätt hygien utan även på pålitlig drift samtidigt som det blir allt kortare produktcykler.

Dessutom måste man hantera många komplexa frågor såsom t.ex. kompromisslös säkerhet, hygien och spårbarhet. 

Kontinuerlig, pålitlig drift i extrema temperaturer och frätande miljöer.

 

Med utgångsläge ifrån våra kunders unika behov tar vi på EEC i samverkan med våra specialiserade partner fram allt ifrån konceptlösningar till rätt urval av produkter.

Höga krav inom livsmedelsindustrin

bottom of page