top of page
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

En säker leverantör och partner

Euro Energy Components levererar dagligen distributions- och montagematerial för skåps-, central-, och ställverksbyggare. Därtill produkter och lösningar för åsk- och överspänningsskydd, potentialjordning, arbete med spänning (AMS) och personlig säkerhetsutrustning (PPE).

 

Sedan 1996 har EEC framgångsrikt levererat tjänster, konsultation och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi till en mängd företag, stora som små, inom tillverkningssektorn, industrier, grossister, OEM, energiverk, kommuner och andra storförbrukare av el-material.

ELKRAFTSDISTRUBTION

Det är viktigt för oss på Euro Energy att vi kan erbjuda er de absoluta bästa produkterna på marknaden dessutom när ni behöver dom, utan långa ledtider.

Produktkategorier

Brytare, kopplingsplintar, anslutningsklämmor, distributionsblock, isolatorer, överspänningsskydd, kopparflätor, distanser och radsäkringar.

Exempel på leverantörer

DEHN, Ouneva, Technoelectric, Teknomega, Katko, Elexo, JEAN Müller och Mitsubishi Electric

Produkter och varumärken

Euro Energy är tillsammans med våra partner en av de ledande aktörerna på denna del av elmarknaden.

Exempel på lösningar:

  • Montage och distributions material för ställverk

  • Fördelningsstationer

  • Centraler

  • Automationsskåp

  • Reservkraftsystem

Exempel på användningsområde

  • Ställverk

  • Fördelningsstationer

  • Centraler

  • Automationsskåp

Lösningar och användningsområden

Vårt samhälles totala energibehov ökar och när Sveriges industri växlar upp och blir alltmer elektrificerad, gäller det hänga med och hantera den efterfrågan som uppstår.

 

Euro Energy erbjuder brett sortiment och kompetenta produkter och lösningar, för detta allt mer ökande energibehov.

 

Med driftsäkerhet i fokus tillhandahåller EEC kompetens i form av produkter samt kostnadseffektiva, kvalitativa och långsiktiga lösningar.

Exempel på målgrupp och användare

Skåpsbyggare, automationsbyggare, ställverksbyggare, Kraftbolag och industrin.

Energibehovet ökar

bottom of page