top of page
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

En säker leverantör och partner

Euro Energy Components levererar dagligen distributions- och montagematerial för skåps-, central-, och ställverksbyggare. Därtill produkter och lösningar för åsk- och överspänningsskydd, potentialjordning, arbete med spänning (AMS) och personlig säkerhetsutrustning (PPE).

 

Sedan 1996 har EEC framgångsrikt levererat tjänster, konsultation och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi till en mängd företag, stora som små, inom tillverkningssektorn, industrier, grossister, OEM, energiverk, kommuner och andra storförbrukare av el-material.

BASINDUSTRI

För att bistå utvecklingen på denna viktiga marknad är viktigt för oss på Euro Energy att vi kan erbjuda er som kund de absoluta bästa produkterna på marknaden när ni behöver dom, utan långa ledtider.

 

Produktkategorier

  • Potentialjordning

  • Säkerhetsbrytare

  • Last- & säkringsbrytare

  • överspänningsskydd

Exempel på leverantörer

DEHN, Technoelectric, Teknomega, Katko, Elexo, JEAN Müller, Mitsubishi Electric

Produkter och varumärken

Euro Energy levererar säkerhetsprodukter, automationer och styrningar till basindustrin i Sverige och övriga Norden.

Exempel på lösningar

  • Potentialjordning av byggnader, viadukter och tunnlar

  • Specialanpassade säkerhetsbrytare

  • Strömflätor

  • Omkopplare för reservkraft

Exempel på användningsområde

Skydd mot mot blixtnedslag och överspänningar för byggnader, apparatur och människor.

Lösningar och användningsområden

Svensk basindustri är avgörande för Sveriges ekonomi. Skogen, kemin, gruvorna och stålet är moderna och konkurrenskraftiga industrisektorer i internationell toppklass.

 

I anslutning till att basindustrin utvecklas skapas också nya idéer och ny teknologi i snabb takt i andra delar av näringslivet.

Vi kan glädjande och som ett litet kvalitetsbevis konstatera att Euro Energy idag levererar till de flesta segmenten inom svensk basindustri och ser vi fram emot att ytterligare kunna utveckla våra samarbeten inom dessa för landet, så viktiga näringar.

Målgrupp

Exempel på kunder vi levererar till är sågverk, gruvbolag, tillverkningsindustrin, oljebolag och batteritillverkningsbolag. m.m. återfinns bl.a. 

Basindustrin utvecklas i snabb takt

bottom of page