top of page

UTMANINGEN

Analysera

LÖSNINGEN

Hitta

RESULTATET

Leverera

Kundcase

Nedan följer ett antal exempel på olika uppdrag och utmaningar vi på EEC tillsammans med våra kunder har ställts inför. Är det något speciellt område eller projekt ni skulle vilja veta mer om så tveka inte på att kontakta oss.

Vi har många intressanta och informativa referensobjekt som förhoppningsvis kan vägleda er till att utveckla er verksamhet.

Säkra samarbeten sedan 1996

Sedan 1996 har EEC framgångsrikt levererat tjänster, konsultation och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi.

Detta till en mängd företag, stora som små, inom tillverkningssektorn, industrier, grossister, OEM, energiverk, kommuner och andra storförbrukare av el-material. 

Hans Rocklöv, Vattenfall Services Nordic AB

" En smart och förhållandevis enkel effektivisering att genomföra som bidrog till både ökad driftsäkerhet och kostnadsbesparingar. Ytterligare ett av många gynnsamma samarbeten vi under åren haft med Euro Energy " 

Sveriges ledande företag inom underhålls-, entreprenad- och konsulttjänster för energi- och elanläggningar.  Företagets kunder finns inom elnät, energi, industri, kommun, landsting, fastighet, transport och entreprenad.

2 280 anställda, Omsättning 5 680 mkr

SERVICEARBETE UNDER HÖGSPÄNNING 

Tillsammans med en av våra leverantörer Dehn, gjorde våra utvecklare på Euro Energy en analys av detta och jobbade fram ett förslag på effektivisering.

Lösningen byggde på en ny typ av automatiserad oljekanna med isolerad pip, som möjliggjorde underhåll upp till 72Kv.

LÖSNINGEN

Vattenfall Services kan nu utföra dessa underhållsarbeten under spänning, med rätt säkerhetsavstånd upp till 72kV.

På så vis undviker man driftstopp och onödiga kostnader.

Idag säljs och används denna lösning runt om i hela landet, såväl på utomhusstationer som trästolpar.

RESULTATET

Kunden, Vattenfall Services utför dagligen olika typer av underhåll, i detta fall gällde det att smörja frånskiljare (brytare) som är satta under högspänning.

Tillvägagångsättet och rutinen man då tillämpade var att bryta all spänning och smörja manuellt.

En gammal och beprövad metod men som tyvärr innebar driftstopp och extra kostnader.

UTMANINGEN

Jens Halvarsson, Jämtkraft

”Euro Energy är så mycket mer än bara en leverantör av produkter. I detta fall lyssnade man som alltid in våra önskemål och kom tillbaka med en vettig paketering av produkt och logistik som dessutom inkluderade en mycket uppskattad utbildning på produkterna.”

Jämtkraft med sin hemvist i Jämtland är en energikoncern som levererar förnybar energi som gör livet bättre och smarta energilösningar som bygger det hållbara samhället.

Företaget grundades 1889 och ägs av kommunerna Åre, Krokom och Östersund. Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB och är också delägare i flera energibolag.

INSTRUMENT FÖR PARTIAL DISCHARGE

Tillsammans med en av våra leverantörer EA Technologies tog vi utifrån kundens önskemål/kravspecifikation fram en hållbar lösning för PD-mätning. detta resulterade bl.a. i svensk bruksanvisning och menysystem på svenska.

Därtill utbildade Euro Energy personalen på Jämtkraft för ett så optimal resultat som möjligt, något som blev mycket uppskattat. 

En helhetslösning som även förberedde och erbjöd tillgång till produkter inom andra produktområden.

LÖSNINGEN

Detta blev en lyckosam mix av bra produkt och effektiv svensk logistik för Jämtkraft som sedan dess har köpt in olika typer instrument till sina tekniker runt om i landet. 

Ett samarbete som idag också innebär att Jämtkraft tar hjälp av Euro Energy för att få rätt AMS- material och skyddsutrustning såsom t.ex. ljusbågstestade skyddskläder.

RESULTATET

Kunden, Jämtkraft Östersund sökte en svensk leverantör av PD-Instrument  med erfarenhet, bra logistik och hållbara priser.

Man hade tidigare jobbat med flera leverantörer och testat olika lösningar men sökte efter en svensk långsiktig helhetlösning.

UTMANINGEN

EEC-44.jpg

Bo A Lundberg, Telia Company

”En av många fördelar med att ha Euro Energy som leverantör är att man alltid tar sig tid att sätta sig in de problem och utmaningar vi på Telia har i vår vardag. Just detta specifika ärende är ett bra exempel på där man jobbade fram en mycket innovativ, lättarbetad och kostnadseffektiv lösning.”

Telia som ingår i koncernen Telia Company är Sveriges största teleoperatör. Företaget säljer anslutningar inom fast telefoni, datakommunikation, Internet, digital-tv, Ip-telefoni och mobiltelefoni till privatpersoner, företag och organisationer.

SÄKERSTÄLLA MOBILNÄT VID STRÖMAVBROTT

Euro Energy Components fick då i uppdrag av beställaren att tillsammans med Telia ta fram kravspecifikationer och förslag på nytänkande lösningar som var kostnadseffektiva och lättarbetade.

Projektet tog ca 6 månader och mynnade ut i en lösning som bygger på stabila reservkrafts omkopplare och endast 2st brytare, dessutom med parallell funktion.

Produkten blev avsevärt mer lättanvänd och lättinstallerad med effektiva manöverfunktioner.

LÖSNINGEN

Denna lösning blev en framgång från dag 1 och nu drygt 5 år senare är det fortfarande lika stabilt.

Det har tillkommit små justeringar främst i form av förbättringar för användarna/installatörer såsom t.ex. instruktioner och säkerhetsdirektiv.

Den totala enheten är väl förberedd för snabb installation vilket bidrar till korta driftsavbrott.

Idag levereras och installeras produkten/lösningen framgångsrikt över hela landet.

RESULTATET

Stabila mobilnät är oerhört viktigt i dagens samhälle då det i stort sett berör allt ifrån privatpersoner till företag och sjukvård. Strömavbrott pga. av t.ex. åsknedslag är ett typiskt exempel som kan orsaka driftstörningar på mobilnätet.

För att skydda sig och förebygga mot detta hade Telia, en av de större leverantörerna i landet, ett antal reservkrafts omkopplare och på vissa ställen upp till 6 olika omvandlare/brytare.

Vilket sammantaget var förhållandevis resurs- och kostnadskrävande.

Man sökte då efter en ”modernare” och mer effektiv lösning på problemet.

UTMANINGEN

 Tony Hugosson, Teknisk Ansvarig Installation

”Det underlättar oerhört mycket att få tillgång till Euro Energys unika nätverk av specialiserade underleverantörer men kanske ännu viktigare är EEC`s förmåga och kunskap att bistå oss vid val av rätt utrustning för respektive ändamål.”

Företaget är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland.E.ON levererar el, värme och smarta energilösningar lösningar till ungefär 1 miljon privat- och företagskunder i Sverige. Inom koncernen jobbar runt 70 000 personer i 15 länder och i Sverige har man ca 2100 anställda.

REKOMMENDATIONER FÖR VAL AV RÄTT SKYDDSPRODUKTER

På Euro Energy har vi sedan många år tillbaka byggt upp ett nätverk av de absolut främsta tillverkarna & leverantörerna som finns på marknaden för AMS-produkter.

Att vi dessutom har etablerad kontakt med många av E.ON´s entreprenörer underlättar naturligtvis.

Så med utgångsläge från E.Ons önskemål och i samråd med de olika entreprenörer tog vi på EEC fram riktlinjer för rätt produkt till angivet ändamål och därtill förslag på lämpliga varumärken.

LÖSNINGEN

Som en följd och lyckat resultat av detta arbete är kunskapen hos entreprenörer idag på en tillfredställande nivå, man vet vad man som rekommenderas eller krävs vid val av skyddsprodukter.

Vid minsta osäkerhet finns vi på Euro Energy tillhands för vägledning, något som sammantaget innebär att E.ON som huvudansvarig kan känna sig avsevärt mer trygga nu än tidigare.

Exempel på av Euro Energy rekommenderade varumärken är Giasco, Novax, SFE och Boddington Electrics för att nämna några.

RESULTATET

En stor aktör som E.ON har inte bara ett övergripande samhällsansvar att leverera stabila distributionsnät och innovativa energilösningar. Inom Eon arbetar vi enligt Safety First allt för att värna för en säker och hållbar arbetsmiljö.

Man har naturligtvis också ett viktigt ansvar i att tillhandahålla rätt utrustning och utbildning för de egna teknikerna men därtill också att rekommendera och i vissa fall kräva av underleverantörerna att använda rätt och säkra skyddsprodukter när man utför arbeten på E.ON´s anläggningar.

Främst gäller det olika typer AMS-produkter men även felsökningsinstrument.

Exempel på entreprenörer till E.ON är Svea Renewable Solar, One Co Networks, Terex Ritz, Utility Solutions, Dehn och Eltec för att nämna några.

UTMANINGEN

bottom of page