top of page
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

En säker leverantör och partner

Euro Energy Components levererar dagligen distributions- och montagematerial för skåps-, central-, och ställverksbyggare. Därtill produkter och lösningar för åsk- och överspänningsskydd, potentialjordning, arbete med spänning (AMS) och personlig säkerhetsutrustning (PPE).

 

Sedan 1996 har EEC framgångsrikt levererat tjänster, konsultation och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi till en mängd företag, stora som små, inom tillverkningssektorn, industrier, grossister, OEM, energiverk, kommuner och andra storförbrukare av el-material.

REN LUFT

Det är viktigt för oss på Euro Energy att vi kan erbjuda er de absolut bästa produkterna på marknaden dessutom när ni behöver dom, utan långa ledtider.

Produkter och produktkategorier

​Brytare, kopplingsplintar, anslutningsklämmor, distributionsblock, isolatorer, överspänningsskydd, kopparflätor och distanser.

Varumärken och leverantörer

DEHN, Ouneva, Technoelectric, Teknomega, Katko, Elexo, JEAN Müller, Mitsubishi Electric

Produkter och varumärken

Euro Energy levererar produkter för automationer och styrningar till de flesta branscher runt om i landet.

Exempel på lösningar

  • Utbildning av personal

  • Förebyggande systemlösningar

  • Problemlösning

Exempel användningsområde

Säkerhetsbrytare används för att bryta spänning till system när underhåll eller service sker. av exempelvis ventilationssystem, värmepumpar, motorstyrda dörrar och slussar.

Lösningar och användningsområden

Man tar ofta tillgången på ren luft och rätt temperturer för givet och med dagens strängt reglerade krav inom arbetsmiljö så har i stor sett alla branscher behov av någon form av behov på rätt luftmiljö.

Inom verksamhetsområdet Ren luft har vi främst våra kunder inom tillverkningsindustrin men levererar produkterr för automationer och styrningar även till andra målgrupper.

Med fokus på arbetsmiljön och de lagar och regler som gäller tar vi tillsammans med er som kund fram rätt produkter så att ni får kostnadseffektiva, kvalitativa och långsiktiga lösningar.

Ren luft på arbetsplatsen

bottom of page