top of page
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.
Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

En säker leverantör och partner

Euro Energy Components levererar dagligen distributions- och montagematerial för skåps-, central-, och ställverksbyggare. Därtill produkter och lösningar för åsk- och överspänningsskydd, potentialjordning, arbete med spänning (AMS) och personlig säkerhetsutrustning (PPE).

 

Sedan 1996 har EEC framgångsrikt levererat tjänster, konsultation och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi till en mängd företag, stora som små, inom tillverkningssektorn, industrier, grossister, OEM, energiverk, kommuner och andra storförbrukare av el-material.

Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

FÖRNYBAR ENERGI

Laddstationer, solpaneler och solcellsanägningar är avgörande för en hållbar och förnybar energi men alla dessa alternativ är utsatta för yttre påverkan som blixtnedslag och överspänningar.

 

Exempel på Produkter och produktkategorier

  • Potentialjordning

  • Överspänningsskydd

  • Säkerhetsbrytare

Varumärken och leverantörer

Dehn, Katko

Exempel på målgrupp och användare av nämnda produkter

Industrin generellt, datalagringsföretag, försvarsmakten, skåpsbyggare, vind-,vatten-, och solenergiföretag samt säkerhetsföretag

Produkter och varumärken

Euro Energy är tillsammans med vår partner DEHN en av de ledande aktörerna på marknaden för potentialjordning, åskskydd och överspänningsskydd.​

 

Exempel på lösningar

  • Potentialjordning för skydd av byggnader

  • Överspänningsskydd för utrustning och personskydd 

  • Säkerhetsbrytare för starkström 

Exempel användningsområde

Skydd av känslig IT-infrastruktur, vindkraftverk, turbiner, laddinfrastruktur, ställverk, och solenergiparker,

Vätgas tillverkningsläggningar.

Lösningar och användningsområden

Framtiden är energi som kommer från naturliga källor som sol, vind, vatten, biobränslen och geotermiska källor. Dessa källor är förnyelsebara eftersom de inte tar slut. att jämföra med fossila bränslen som kol, olja och naturgas vilka tvärtom är begränsade resurser.

 

Förnybar energi är oftast mer miljövänlig då den inte producerar skadliga utsläpp som koldioxid och andra luftföroreningar.

När Industrin växlar upp och blir alltmer elektrificerad, gäller det hänga med och förstå sig på den efterfrågan som då uppstår.

 

På Euro Energy har vi ett brett sortiment och kompetenta

partners som är väl uppdaterade med produkter och lösningar som skyddar anläggningar som jobbar med förnybar energi.

Förnybar energi och hållbarhet

bottom of page