top of page

Elkomponenter för ett hållbart samhälle

Euro Energy erbjuder produkter, tjänster och konceptlösningar som leder till förbättringar för människa, ekonomi och miljö.

Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

AMS-material

Exempel på produkter:

Säkerhetsprodukter för arbete med spänning (AMS). AMS-verktyg och skyddsutrustning upp till 800 kV.

Exempel på varumärken:

Boddingtons, DEHN, Giasco, Terex Ritz, Harvik, Novax, EA Technology, Utility Solutions, HD Electrical Company/HDE

Automation & instrument

Exempel på produkter:

Panel- och DIN-normerade analoga och digitala instrument.

Exempel på varumärken:

Giovenzana, Bytronic, Alfa Electric

Distrib. & montagematerial

Exempel på produkter:

Komponenter för montering av apparater, samt elektriska förbindningarna i ställverk, automatikskåp.

Exempel på varumärken:

Ouneva, Teknomega, Pullmann, EZM, Elexio, Italweber, Jean Müller

Effektbrytare

Exempel på produkter:

Effektbrytare, frånskiljare, automater, isolatorer, jordfelsbrytare, ställverkskarbinetter, 

Exempel på varumärken:

Mitsubishi, Bticino

Isolatorer

Exempel på produkter:

Isolatorer för låg-, mellan-

och högspänning.

Exempel på varumärken:

Technogenplast, Isores, I-Division

Last- & Säkringslastbrytare

Exempel på produkter:

Last- & säkringslastbrytare med ett komplett tillbehörsprogram.

Exempel på varumärken:

Technoelectric, Katko, Jean Muller

Potentialutjämning

Exempel på produkter:

Åskskydd, potentialutjämning, överspänningsskydd.

Exempel på varumärken:

Dehn

Säkerhetsbrytare

Exempel på produkter:

Säkerhetsbrytare, Last- och Säkringslastbrytare , DC brytare solpaneler

Exempel på varumärken:

Katko

Säkerhetsprodukter

Exempel på produkter:

Säkerhetsprodukter för arbete på elektriska anläggningar

Exempel på varumärken:

Dehn, Giasco

Verktyg & skydd 1000 V

Exempel på produkter:

Skyddskläder & skor, Ljusbågsvisir, Isolerade verktyg, Felsöknings- & mätinstrument.

Exempel på varumärken:

Dehn, Giasco, Knipex

Åskskydd

Exempel på produkter:

Skydda byggnader mot mekanisk förstörelse. Potentialutjämning

Exempel på varumärken:

Dehn

Överspänningsskydd

Exempel på produkter:

Strömförsörjnings- och IT-system. Grov-, mellan- och finskydd.

Exempel på varumärken:

Dehn

PRODUKTER

Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

25 år i branschen

EEC - EN SÄKER PARTNER

 

Euro Energy Components har i mer än 25 år framgångsrikt levererat högkvalitativa produkter, tjänster, konsultation och konceptlösningar inom el, elsäkerhet och energi till en mängd företag, stora som små.

Som kund till EEC får ni tillgång till produkter från världsledande och starka varumärken. Exempel på detta är DEHN, Katko, Mitsubishi Electric, Giasco, Jean Müller och Technoelectric för att nämna några.
 
Med en väl trimmad logistik levererar vi dagligen elkomponenter för starkström, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning och AMS-arbeten.
EEC:s kunder verkar främst inom tillverkningssektorn, industrier, grossister, OEM, energiverk, kommuner och andra storförbrukare av el-material. Med bred kunskap och lång erfarenhet kan vi tillsammans med er som kund och utifrån ert specifika behov, ta fram rätt produkter så att ni får kostnadseffektiva, kvalitativa och långsiktiga lösningar.

Exempel på kundcase, klicka på logga för mer info

Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

Knipex och Euro Energy Components i samarbete för att höja säkerheten.

När Industrin växlar upp och blir alltmer elektrificerad, gäller det att ligga steget före och möta upp den efterfrågan som då uppstår. - Vi behöver vara så mycket mer än bara en leverantör av olika produkter, förklarar Joakim Elm, Vd på Euro Energy Components (EEC)...

Euro Energy uppmärksammas i Dagens Industri för sitt positiva arbete med hållbarhet

Än en gång syns Euro Energy i Dagens Industri, denna gång är det Vd Joakim Elm som berättar om hur man konsekvent arbetat med hållbarhetsfrågor, vilket lönat sig och bl.a.  gett effekt i form av positiv tillväxt...

Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

Verksamhetsområden

När det sätts extra höga krav på säkerhet är det viktigt med rätt produkter och kunskap om hur man använder så effektivt som möjligt.  Mer information här…

Vårt samhälles totala engergibehov ökar och det ställs högre krav på tillgänglighet och stabilitet och små störningar i elnätet kan få stora och dyra konsekvenser för industrin och energiverk.  Mer information här…

Laddstationer, solpaneler och solcellsanägningar är avgörande för en hållbar och förnybar energi men alla dessa alternativ är utsatta för yttre påverkan som blixtnedslag och överspänningar.  Mer information här…

Trycket och kraven ökar inte bara på rätt hygien utan även på pålitlig drift i varierande temperaturer och frätande miljöer, detta samtidigt som det blir allt kortare produktcykler. Mer information här…

Man tar ofta tillgången på ren luft och rätt temperturer för givet och med dagens strängt reglerade krav inom arbetsmiljö så har i stor sett alla branscher behov av någon form av behov på rätt luftmiljö. Mer information här…

Vi kan glädjande och som ett litet kvalitetsbevis konstatera att Euro Energy idag levererar till de flesta segmenten inom svensk basindustri.  Mer information här…

Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS & VARUMÄRKEN

Här hittar ni information och nyheter från vår verksamhet och branschen vi verkar i. 

Ni finner också bilder, film och material från vår grafiska manual.

NYHETS- OCH MEDIARUM

Här hittar ni information och nyheter från vår verksamhet och branschen vi verkar i. 

Ni finner också bilder, film och material från vår grafiska manual.

bottom of page