top of page
Image by Matthew Smith

Kvalité, Miljö 

& Hållbarhet

EEC erbjuder produkter, tjänster och konceptlösningar som leder till förbättringar för människa, ekonomi och miljö.

Euro Energy , Elkomponenter för starkström, skåpsbyggare, montagematerial och konceptlösningar till ställverk, centraler, potentialjordning, AMS-arbeten.

+

Kvalité

På Euro Energy Components är kvalitetsarbetet en del av den vardagliga verksamheten.

Att ständigt söka förbättringar på kvalitén blir då en röd tråd som hjälper oss att leverera de absolut bästa produkterna och tjänsterna på marknaden, något vi lyckats med under många år.

 Kvalitetsarbete är en hörnsten i vår verksamhet och en förutsättning för att kunna leverera det yttersta till våra kunder. Belöningen mäts i nöjda medarbetare och bra affärer för såväl våra kunder som företaget.

EEC´s kvalitetsarbete följer ISO 9001 och därtill försöker vi alltid att möta gängse branschdirektiv.

+

Miljö

Vi strävar efter ett sunt miljötänkande och att på bästa möjliga sätt värna om miljön nu och i framtiden, ett arbete som vägs och förenas med våra kunders krav och önskemål.

 Vad är tekniskt möjligt? ekonomiskt försvarbart? ekologiskt motiverat? För att klara av detta jobbar vi enligt ISO 14001 och jobbar med leverantörer som delar vår uppfattning om ett sunt miljöarbete.

EEC med personal värnar om miljö och natur samt arbetar aktivt för att förhindra negativ miljöpåverkan i vår närhet.

+

Hållbarhet

På EEC har vi ständigt fokus på hållbarhet och som kund kan ni känna er säkra på att det ni beställer är godkända, äkta komponenter direkt från den ursprungliga tillverkaren eller från godkända distributörer.

 

Förfalskade komponenter blir allt vanligare inom industrin för elektronikkomponenter. Piratkopior är något som inom vår bransch är förkastligt och leder ofta till kvalitetsbrister och driftsstörningar men än värre är att det kan leda till allvarliga personskador. 

Vi har protokoll och rutiner som gör att våra produkter går att spåra vilket ger en säkerhet mot förfalskningar. Alla komponenter från EEC ska vara 100 procent äkta.

bottom of page