Distribution & montagematerial

Alfa Electric, Bruno, Ouneva, Pollmann, Teknomega & Tequa

Ett brett komponentsortiment av produkter för ställverksbyggare och automatikskåpsbyggare. Skenhållare, flexibla strömskenor (isolerade och oisolerade), jordflätor, distributionsblock, skenklämmor, metall- & plastdistanser, Kopplingsplintar och anslutningsklämmor Al/Cu, värmeelement, filterfläktar, termostater och säkringssocklar.

Produkter för den som bygger någon form av elektriska fördelningar.

Kataloger

2. Distribution & montagemateriel

2. Distribution & montagemateriel

Teknomega, Ouneva, Pollmann & Alfa Electric

Komponenter för montering av apparater, samt elektriska förbindningar.

Ladda ner katalog (SE) Teknomegas katalog (EN) Ounevas katalog (EN) Pollmanns katalog (EN) Alfa Electrics katalog (EN) Brunos katalog (EN)