Last- och säkringslastbrytare

Last- och säkringslastbrytare

Lastbrytare

Lastbrytare är handmanövrerade elkopplare vars uppgift är att sluta, föra och bryta ström under normal drift och vid driftmässiga överbelastningar. Vi har ett brett sortiment som möter högt ställda krav på funktion och tillförlitlighet.

Säkringslastbrytare

Säkringslastbrytare är i princip som lastbrytare med den skillnaden att säkringslastbrytaren är försedd med säkringar, som löser ut för såväl termisk som kortslutningsström. Säkringslastbrytarna kan säkras med säkringar enligt DIN-, BS-, och NFC norm.Säkringslastbrytarna kan även fås med shuntutlösare.

Technoelectric

Technoelectric har en väl utvecklad serie lastbrytare och säkringslastbrytare med ett komplett tillbehörsprogram. Huvudbrytare finns från 40-125A 3 och 4 pol för DIN montage. Lastbrytare från 125A till 3150A och säkringslastbrytare från 125A till 800A. Samtliga Technoelectrics brytare i 3- respektive 4-poligt utförande kan utrustas med parallellmanöverdon, omkopplingsdon eller förbikopplingsdon. Motordon finns till större delen av serien. Samtliga Technoelectrics brytare är godkända enligt IEC 947-3. BS 5419 och VDE 0660-107, och ingår i serien "Global Teknik".